Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
Poradnia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 293, 43 8296 297
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
tel: 43 8296 334
czynna w godzinach od 8:00 do 19:00
tel: 43 8296 329 - rejestracja
czynna w godzinach od 8:00 do 15:00

Organ tworzący:

Samorząd Województwa Łódzkiego

Dyrekcja Szpitala:

  • p.o. Dyrektora - Magdalena Banach
  • p.o. Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa - Katarzyna Przysucha
  • Zastępca Kierownika d/s  Pielęgniarstwa - Agnieszka Krzywańska

Szpital posiada podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Od 2013 r Centrum Psychiatryczne w Warcie funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Kontynuuje ponad 100 letnią tradycję leczenia chorób psychicznych. Historia Szpitala Psychiatrycznego w Warcie sięga połowy XIX wieku, kiedy to powstał projekt budowy w budynkach poklasztornych lecznicy - przytułku dla osób umysłowo chorych. Oficjalnie Szpital otwarto 29 lipca 1908 roku.
Centrum Psychiatryczne w Warcie zapewnia lecznictwo psychiatryczne oraz terapię uzależnień w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
W strukturze Szpitala funkcjonuje sześć oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Leczenia Uzależnień, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Oddział Psychiatrii Sądowej.

 

W strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Prymasa St. Wyszyńskiego w Sieradzu działa również Oddział Rehabilitacji dla Dzieci w Rafałówce