hydro1hydro2 

Połączenie bodźców cieplnych i mechanicznych na drodze kąpieli perełkowych, wirówek kończyn itp. pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych.

    Oferujemy:
  • kąpiele perełkowe,
  • kąpiele całkowite,
  • kąpiele częściowe kończyn dolnych,
  • kąpiel wirową kończyn dolnych i kręgosłupa

Fizykoterapia  Kinezyterapia  Krioterapia miejscowa  Masaż  Metody specjalne  Światłolecznictwo