swiatlo2 swiatlo1swiatlo3

Metoda leczenia wykorzystująca wpływ promieniowania o określonej długości fali na organizm człowieka, przynosząca pożądane działąnie terapeutyczne.

Zakres usług:

  •     laseroterapia punktowa,
  •     laseroterapia prysznicowa,
  •     Solux,
  •     lampy antydepresyjne.

 

Fizykoterapia  Hydroterapia  Kinezyterapia  Krioterapia miejscowa  Masaż  Metody specjalne