Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 8:00 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 329 - rejestracja
czynna w godzinach od 8:00 do 15:00
 
tel: 43 8296 342, 43 8296 330, 43 8296 224
czynna w godzinach od 7:30 do 19:30