Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 8:00 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 329 - rejestracja
czynna w godzinach od 8:00 do 15:00
 
tel: 43 8296 342, 43 8296 330, 43 8296 224
czynna w godzinach od 7:30 do 19:30
Koordynator: mgr Joanna Sobczyńska
tel: 43 8296342; 43 8296330

 

Tworzymy zespół składający się z lekarzy, psychologów, pedagogów.  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Naszym celem jest profesjonalna pomoc dzieciom i młodzieży używającej środki psychoaktywne. Współpracujemy z rodzicami dzieci, całymi rodzinami, szkołami, placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi.

Pacjentom pomagamy zrozumieć ich aktualną sytuację życiową i towarzyszymy w uzyskaniu pozytywnych zmian w ważnych obszarach życia.

Naszą pracę charakteryzuje indywidualne podejście do pacjenta z uwzględnieniem jego osobistych wyborów, potrzeb, oczekiwań, możliwości.

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje w strukturach Centrum Psychiatrycznego w Warcie. Jest ambulatoryjną placówką zajmującą się pomocą dla dzieci i młodzieży od 14 do 18 roku życia. Nasza oferta adresowana jest zarówno do osób nadużywających oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki, nikotyna) oraz ich rodzin. Pomagamy również młodym ludziom rozwiązać inne współistniejące trudności, które dezorganizują im życie np. uzależnienie od gier komputerowych, internetu.

Formy pomocy

Z osobami zgłaszającymi się do naszej Poradni prowadzimy wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, a następnie proponujemy odpowiednie formy pomocy:

  • psychoterapię indywidualną
  • psychoterapię grupową
  • psychoterapię rodzinną
  • psychoedukację

W Poradni mogą Państwo skorzystać z pomocy od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 18.00
Ponadto w godzinach pracy poradni można telefonicznie umówić się na spotkanie