Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 8:00 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 329 - rejestracja
czynna w godzinach od 8:00 do 15:00
 
tel: 43 8296 342, 43 8296 330, 43 8296 224
czynna w godzinach od 7:30 do 19:30

PZP1PZP2PZP3 

tel. 8296 293 - Rejestracja
tel. 8296 297 - Punkt pielęgniarski

 

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 18:00

Lokalizacja Poradni Zdrowia Psychicznego: budynek IV parter 


 

Personel medyczny:

 • Pielęgniarka koordynująca Agnieszka Krzywańska
 • 1 pielęgniarki dyplomowane
 • 4 Sekretarki medyczne

Lekarze PZP:

 • Irena Kanicka  - specjalista psychiatra
 • Monika Cybertowicz –specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra
 • Dorota Kaczmarek – specjalista psychiatra
 • Grażyna Rosiak –specjalista psychiatra
 • Katarzyna Przysucha – specjalista psychiatra
 • dr n. med. Ilona Baleja – Stawicka –specjalista psychiatra
 • Tomasz Kowalik – specjalista psychiatra
 • Cezary Boduła –specjalista psychiatra
 • Aleksandra Szuba-Andrysiak – specjalista psychiatra
 • Grzegorz Kolasiński – specjalista psychiatra
 • Agata Dwilewicz – specjalista psychiatra
 • Zyta Kalecka – specjalista psychiatra
 • dr.n. med. Karol Woźniak – specjalista psychiatra
 • Cezary Stojecki – specjalista psychiatra
 • Ewa Dukowicz-Maciaszczyk – specjalista psychiatra
 • Tomasz Błaszczyk – specjalista psychiatra
 • dr n. med. Łukasz Rzeźniczak - specjalista psychiatra
 • Alena Pietrzak - lekarz medycyny
 • Piotr Strzeliński - lekarz medycyny
 • Wieńczysław Kaźmierczak lekarz medycyny

Psycholodzy PZP:

 • Maria Andrzejewska – specjalista psychologii klinicznej
 • Marta Półgrabia – psycholog
 • Anna Dziedzic – psycholog, cert. specjalista terapii uzależnień
 • Katarzyna Neyman – specjalista psychologii klinicznej
 • Elżbieta Łukomska - specjalista psycholog kliniczny
 • Barbara Ciołek – psycholog kliniczny
 • Dominika Węzikowska – psycholog
 • Julia Szymczak – psycholog
 • Róża Niedzielska – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Bartczak – psycholog kliniczny
 • Elżbieta Bartolik – psycholog, cert. psychoterapeuta
 • Amelia Dałek – specjalista psychologii klinicznej, cert. psychoterapeuta
 • Adrianna Bałaszczyk – psycholog, psychoterapeuta
 • dr n. hum. Krzysztof Karauda – psycholog, psychoterapeuta
 • Anna Bartoszewska - psycholog
 • Edyta Jagielska - psycholog, specjalista terapii uzależnień