Strona główna
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia znajduje się na parterze pawilonu nr V Szpitala.

Koordynator PZP Katarzyna Kapiec
tel.: bezpośredni 43 8295380 lub 43 8294013 wew. 293

  Godziny pracy PZP:
 • rejestracja 730-2000
 • lekarze 730-2000
 • psycholodzy 730-2000
 • W PZP pracują lekarze specjaliści:
   Psychiatrzy:
  • Cezary Boduła
  • Monika Cybertowicz
  • Ewa Dukowicz-Maciaszczyk
  • Agata Dwilewicz
  • Irena Kanicka
  • Grzegorz Kolasiński
  • Dorota Kaczmarek
  • Sławomir Lament
  • Aleksandra Lewandowska
  • Katarzyna Przysucha
  • Monika Radziszewska
  • Woźniak Karol
  • Deręgowski Jacek

Psycholodzy:

   • Adrianna  Błaszczyk
   • Elżbieta Bartolik
   • Anna Bartczak
   • Barbara Ciołek
   • Amelia Dałek
   • Maria Andrzejewska
   • Krzysztof Karauda
   • Katarzyna Nejman
   • Julia Szymczak
   • Anna Turek
   • Elżbieta Łukomska
   • Róża Niedzielska
   • Strumińska Dominika
   • Marta Półgrabia
   • Adam Filipek
   • Katarzyna Pasierbiak
   • Kamila Bober-Drużbicka
   • Edyta Jagielska
   • Dorota Krzesłowska
  Poradnia Zdrowia Psychicznego współpracuje ze Szpitalem mając do dyspozycji jego bazę diagnostyczną i konsultacyjną. Udziela porad i leczy zaburzenia psychiczne: schizofrenie, depresje, nerwice, padaczki, uzależnienia, upośledzenia umysłowe z zaburzeniami zachowania, organiczne zaburzenia psychiczne. W ramach działalności PZP są również przyjmowani pacjenci z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego oraz otępieniami. Ponadto psycholodzy prowadzą diagnostykę oraz terapię indywidualną nerwic, zaburzeń zachowania a także zaburzeń spowodowanych stresem.Do PZP nie potrzeba skierowania!PZP obejmuje również swoją opieką Domy Pomocy Społecznej: Sieradz, Sieradz-Witów, Skrzynno, Zduńska Wola, Gostków, Przatówek.